top of page

Antroposofiskt orienterade boenden och dagliga verksamheter enligt LSS

Mysig promenad
Här finns vi

BOENDE

Trygghet och omsorg i en anpassad och vacker miljö

 

Våra boenden finns i lantlig miljö där vi har goda möjligheter att anpassa intryck till en stöttande nivå för individen.

 

Naturen är en viktig del i arbetet med att skapa tydlighet och förutsägbarhet genom att följa dagen och årstidernas rytmer. Lantliga omgivningar ger även goda förutsättningar för fysisk aktivitet. 

 

Idag har vi 10 hus där vi erbjuder boende för strax över 20 personer. 5 mindre gruppbostäder och 5 enskilda boenden för personer som av särskilda skäl har behov av ett eget boende.

Start: Activities

SÖDERKÖPING, BRESÄTTER

Bresätter ligger ca 10 minuters körväg söder om Söderköping. 

Furugården.jpg

Furugården

Furugården består av 4 lägenheter och ett stort gemensamhetsutrymme där vi ofta äter tillsammans. Furugården är beläget på en liten höjd med vacker utsikt och  naturnära miljö.

Irisbo.jpg

Irisbo

Cirka en mil utanför Söderköping ligger Irisbo som består utav två stycken lägenheter, med ett gemensamt kök och vardagsrum. I närområdet finns vackra promenadstigar i skogsmiljö.

LjusaGläntan.jpg

Ljusa Gläntan

I aktivitetshuset Ljusa Gläntan finns möjlighet till att ägna sig åt konstnärliga terapier så som målning och hantverk. I Ljusa Gläntan finns också möjlighet till terapeutiska bad i inomhusbassäng.

NORRKÖPING, HAGA

Hagabo.jpg

Hagabo

Hagabo är vårt enda boende som inte ligger på landet utan är en lägenhet i ett lugnt område i Norrköping.

ÅTVIDABERG, HANNÄS

Blåsippekullen.jpg

Blåsippekullen

Blåsippekullen består av fyra stycken boendelägenheter som alla har varsin uteplats. På Blåsippekullen finns även ett gemensamt kök och stora ljusa sällskapsrum för social samvaro.

Hägersro.jpg

Hägersro

Ett enskilt beläget boende i vacker lantlig skogsmiljö. Här finns plats för en boende samt en medarbetare. Platsen är omgiven av vackra promenadstigar och åkermark.

Skolkullen.jpg

Skolkullen

Skolkullen är lantligt belägen i Rumma cirka 2,5 mil ifrån Åtvidaberg. Här finns plats för en boende och en medarbetare. I närheten finns vackra promenadvägar i härlig skogsmiljö.

KALMAR, ARBY VASSMOLÖSA

KastanjenXKastanjetten.jpg

Kastanjen och Kastanjetten

Kastanjen och Kastanjetten är belägna i natursköna Arby i Vassmolösa bara 15 minuters gångväg till Solmarka Gård. Kastanjen har fyra lägenheter och Kastanjetten en lägenhet som också tillhör gruppboendet.

Brovillan.jpg

Brovillan

I Brovillan finns en lägenhet och planer på att utöka till 4 eller 5 lägenheter.

DAGLIG VERKSAMHET

Meningsfullhet, förutsägbarhet och sammanhang

Meningsfulla aktiviteter och sammanhang där vi människor känner att vi behövs och hör hemma gör att vi mår bra. Genom att ingå i en social gemenskap med glädje och trygghet, där alla ges utrymme att delta efter sin egen förmåga, vill vi skapa förutsättningar för ett rikt, kreativt och meningsfullt liv. Vi är övertygade om att alla människor besitter en inneboende förmåga, som med rätt förutsättningar, kan väckas och utifrån eget intresse och förmåga, utvecklas vidare.

får_daglig_verksamhet_djur.jpg
ljusa_gläntan_pool.jpg
odling tomater.jpg

DJURSKÖTSEL

Att få vara med och ta hand om en annan levande varelse skapar känsla av meningsfullhet och sammanhang. Inte bara själva djurskötseln kan ha terapeutiska värden, man kan också finna lugn i att ta hand om ull genom till exempel kardning, tovning, eller vävning.

BAD, MÅLNING OCH MUSIK

Olika former av målningsterapi och musikterapi är vanliga inslag i vår verksamhet. Flera av våra Vänner som bor hos oss får regelbundet massage av en extern massageterapeut och i Bresätter har vi ett varmt terapibad dit våra Vänner kommer och badar bastu.

ODLING OCH TRÄDGÅRD

Hela sommarhalvåret odlar vi både stort och smått. Vi äter så mycket vi kan av vår egenodlade mat och har flera växthus i olika storlekar. Att få vara med och se ett litet frö växa till en planta som efter varsamt omhändertagande ger frukt som smakar underbart är lika inspirerande för alla i verksamheten.

ljusverkstad.jpg
Promenader 202 k.jpg

SNICKERI OCH LJUSVERKSTAD

I våra snickerier och verkstäder erbjuder vi individanpassade arbetsmoment med betoning på sammanhang. Vi bygger saker som vi själva använder och lägger gärna extra tid på att resultatet ska bli riktigt fint.

PROMENADER OCH UTFLYKTER

Väl anpassad fysisk aktivitet kan alla må bra av och promenader eller längre utflykter i skog och mark är ett mycket uppskattat och ofta förekommande inslag i vår verksamhet.

Start: News

VÅRT ARBETSSÄTT - BEPRÖVADE METODER

Start: Get Involved
Den_friska_kärnan.jpg

ANTROPOSOFISK SOCIALTERAPI - 

SE TILL DEN FRISKA KÄRNAN

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK

Djurkarta_edited.jpg
Skärmavbild 2019-05-17 kl. 20.30.41.png

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

Värna_loggo.png

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Våra kärnvärden har vi gemensamt med andra läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Sverige genom branschorganisationen Värna

Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn

Människans jag -hennes individualitet- kan inte reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att det bidrar till individens utveckling.

Ett skapande liv och arbetets betydelse

Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbetsplatser och i boendet.

I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap, att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får möjlighet till ett rikt liv.

Lyhördhet och respekt för det individuella

Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. De uppkomna svårigheterna blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö

En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och promenadområden. För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsamlingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

 

Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra verksamheter.

Start: About

KONTAKTA OSS

Ledningsgruppen

Karl-Simon Anér

Verksamhetsansvarig, Fastighetsansvarig och Ekonomiansvarig

karlsimon@fargbron.se

Per Karlsson Lindencrona

Föreståndare: Blåsippekullen, Hägersro, Skolkullen, Kastanjen & Kastanjetten

per.lindencrona@fargbron.se

Karl-Henrik Wiborn

Föreståndare: Irisbo, Furugården, Tallgården, Hagabo

karlhenrik.wiborn@fargbron.se

Katarina Sundby

Verksamhetsutvecklare

katarina.sundby@fargbron.se

Söka anställning

Vad roligt att du är intresserad av arbete hos oss! Skicka ditt CV och personliga brev till arbete@fargbron.se så hör vi av oss : )

 

Avtal och placeringsfrågor

Karl-Simon Anér

karlsimon@fargbron.se

Besöksadresser

Färgbron Omsorg, 

Färgbron Gruppbostad (tidigare Koalan Gruppbostad),

Stiftelsen Koalan: 

Bresätter Ljusa Gläntan, 614 93 Söderköping

Stiftelsen Ariadne: Arbylund 101, 388 94 Vassmolösa

Klagomål och synpunkter

Som del av vårt systematiska kvalitétsarbete vill vi gärna ta vara på ditt klagomål för att förbättra vår verksamhet. Skriv gärna till oss på forestandare@fargbron.se så hör vi av oss.

Start: Contact
Start: Meet the Team

FÄRGBRONS ORGANISATION

Ett samarbete inom kvalitétsutveckling

I Omsorgs-samarbetet Färgbron ingår flera mindre verksamheter i ett samarbete för kvalitativ omsorg. Varje verksamhet har sina egna tillstånd och tillståndsbärande föreståndare. Därtill har vi en gemensam administration och ledningsgrupp där vi stöttar varandra i driften och kvalitétsutvecklingen av dessa verksamheter. Detta är Omsorgs-samarbetet Färgbron.

Omsorg.png
Skärmavbild 2019-05-18 kl. 11.02.34.png
Skärmavbild 2019-05-18 kl. 11.05.06.png
Grupp.png

De verksamheter som ingår i Omsorgs-samarbetet Färgbron är Färgbron Omsorg, Stiftelsen Koalan, Stiftelsen Ariadne och Färgbron Gruppbostad (tidigare Koalan Gruppbostad).

Miljöinvestering med hjälp av EU och jordbruksverket

Vi har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Då vi byggde fårstängsel vid Blåsippekullen behövde detta vara förstärkt för att skydda mot rovdjur som Lo och Varg. Den extra kostnad som detta ledde till har vi fått bidrag för från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
bottom of page